Onsdag 14. oktober ble Varslings- og Ytringsfrihetsprisen Stockmanns Hammer delt ut under en høytidelig prisutdeling i Oslo Håndverks- og Industriforening sine lokaler.

Juryen for Stockmanns Hammer besluttet å dele ut to priser for 2019. Prisene ble tildelt elektromontør og tillitsvalgt Kristine J. Wendt og bygningsarbeider Adam Chylinski. De mottok prisen for sin modige bruk av ytringsfriheten og for å ha varslet om sterkt kritikkverdige forhold i byggenæringen.

Grunnet smittesituasjonen i forbindelse med Covid-19-utbruddet, dessverre kunne ikke Chylinski delta på utdelingen – Men det ble likevel en flott seremoni.

I begrunnelsen til juryen står det blant annet at Wendt og Chylinski kan sies å representere to ytterpunkter i byggebransjen.

«Wendt jobber i det store og anerkjente firma Caverion, mens Chylinski jobbet i bemanningsselskapet Fagarbeideren AS, hvor ledelsen opererer delvis på den andre siden av lovens grenser. Wendt ble kraftig motarbeidet av ledelsen i Caverion når hun varslet om grove brudd på arbeidsbestemmelsene. Chylinski opplevde etter flere måneders arbeid å bli oppsagt og forsøkt sendt hjem til Polen uten lønn. Begge viste stort mot og handlekraft når de varslet om forholdene hos sine arbeidsgivere. For dette tildeles de prisen for 2019».

Juryens begrunnelse ble lest opp av jurymedlem Hans O. Felix.

LO-rådgiver og jurymedlem Jonas Bals er helt nytt medlem i juryen og fikk gleden av å holde prisvinnernes tale. Han hyllet de to vinnerne som han mener har vist stort mot.

 De har varslet om sterkt kritikkverdige forhold på sine arbeidsplasser. Gjennom det har de ikke bare gjort en viktig jobb for seg selv og sine kollegaer, men for hele det norske samfunnet. Vi er avhengige av arbeidsfolk som sier ifra, helst har fagforeningene i ryggen, og som blir lyttet til når de snakker, sa han til Byggeindustrien.no.

Wendt hadde venner og kolleger til stede under prisutdelingen. I tillegg hadde hennes nærmeste leder, Rune Porsholt, avdelingsleder elektro i Caverions avdeling Oslo Large Projects, tatt seg tid til å være til stede. Han roste hennes innsats og engasjement. Wendt og Porsholt kunne bekrefte at Caverion har endret praksis i etterkant av varslingssaken og at det jobbes hardt for at tilsvarende ikke skal skje i fremtiden.

I en videomelding takket Chylinki for prisen. Han sendte også en stor takk til alle sine medhjelpere i Norge og oppmuntret andre arbeidere til å stå frem og varsle om urettmessige forhold i arbeidslivet. Wendt holdt en flott takketale som inkluderte et dikt hun hadde skrevet selv.

Arrangementets kulturelle innsalg var operasang ved Ragnhild Motzfeldt, akkompagnert av Marianne Oulie Wiik

Juryen gratulerer igjen Wendt og Chyliski – og ønsker dem alt godt i fremtiden.

Jonas Bals foran prisene
Hovedtaler for arrangementet var LO-rådgiver Jonas Bals
Tellef Hansen hadde ansvaret for å dele ut kaka.
Hans O. Felix leste juryens begrunnelsen for pristildelingene.
Gruppebilde
Egil R. Mongstad introduserte prisen
Prisvinner Kristine Wendt
Leder for Fair Play Bygg, Oslo og Akershus; Lars Mamaen
Prisene med streikende fyrstikkarbeidere i bakgrunnen
Juryleder Hilde Bergh overrekker prisen
Prisvinner Adam Chylinski var ‘coronafast’ i Polen og sendte hilsen via videolink
Sånn ser prisene ut + NOK 25 000 på konto

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment