Torsdag 29. april ble politietterforsker Espen Bø tildelt varslings- og ytringsfrihetsprisen Stockmanns Hammer for 2020.

Juryleder Hilde Bergh og tiltredende sekretær Egil Mongstad fra Stiftelsen Byggfag var i Bergen og overrakte prisen i en liten og koronavennlig seremoni. Espen Bø hadde åpnet sitt hjem og invitert sin advokat Birthe Eriksen sammen med Ørjan Hjortland fra Politiets Fellesforbund og journalist Frank Haugsbø.

En svært glad og takknemlig prisvinner takket juryen for prisen – men benyttet samtidig anledningen til å takke sin advokat, politiets fellesforbund, gode kolleger – og ikke minst sin kone for all god støtte gjennom hele prosessen.

Han gav tre gode råd til andre varslere:

  1. Ta vare på gode relasjoner
  2. Fyll tiden med noe meningsfylt – og noe «hjernedødt»
  3. Løft blikket og vær takknemlig – Se på alt du har rundt deg som har betydning. Familie, venner, barn.

Bø mener at belastingen med å varsle er så stor at man trenger å minne seg selv på disse punktene – «Å være takknemlig er en forutsetning for å være lykkelig».

 

Juryens begrunnelse:

«Juryen for varslings- og ytringsfrihetsprisen Stockmanns Hammer har besluttet å gi prisen for 2020 til politibetjent Espen Bø.

Espen Bø får prisen for sin modige og uegennyttige bruk av ytringsfriheten ved å varsle om det han mener er sterkt kritikkverdige prioriteringer ved Vest politidistrikt. Espen Bøs varsling dreier seg om det han mener er manglende håndtering, etterforskning – og oppfølging av overgrep mot utenlandske prostituerte i Norge. Espen Bø har stevnet staten for represalier i etterkant av varslingen.

Varslings- og ytringsfrihetsprisen Stockmanns hammer er opprettet av Stiftelsen Byggfag i 2005. Prisen har som fremste formål å verne om – og styrke ytringsfriheten for ansatte og vilkårene for dette i det norske arbeidslivet. Prisen ønsker å rette søkelyset på varsleres og ytringsfrihetens vilkår, stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.

Prisen er på 25.000 kroner, et diplom og en gyllen hammer.

Espen Bø har tatt på seg å målbære stemmen til en svært utsatt gruppe; utenlandske kvinner som «trafikkeres» inn i Norge til prostitusjon og som havner i en rettsløs tilstand preget av vold og overgrep. Bø mener han har en plikt som menneske og tjenestemann til å melde fra om urett og kriminalitet – i denne saken politiet i vest sin manglende prioritering av saker som omhandler menneskehandel, voldtekter, grov vold og ran mot disse kvinnene.

Espen Bø har stevnet staten for represalier i etterkant av varslene, og får støtte fra Politiets fellesforbund (PF).

PF støtter Bø i rettssaken fordi de mener Bøs sak er prinsipiell for varslingsinstituttet i politi/justissektoren ved at den kan få betydning for både andre varslere i politiet og for samfunnet for øvrig. Dette er så vidt de kjenner til den første saken som prøves for retten hvor det skal avgjøres om en ansatt i politiet er utsatt for represalier etter å ha varslet om kritikkverdige forhold i egen etat. Bø står overfor en stor og mektig motpart, og har ikke noen annen vei å gå enn gjennom rettssystemet.

Juryen i Stockmanns Hammer tar ikke stilling til det konkrete innholdet i varslene, eller hvorvidt det har forekommet represalier. Juryen er derimot av den oppfatning at hvis vi skal lykkes med å opprettholde et sunt og velfungerende arbeidsliv må varslingsinstituttet hegnes om og forholdene legges til rette slik at det er mulig å komme med saklig kritikk – Og at ansattes rett til frie ytringer blir respektert.

Prisen Stockmanns Hammer er en håndsrekning til de som bruker ytringsfriheten- og retten til å varsle om det de mener er uønskede og ulovlige forhold. Juryen ønsker å fremme Bø og andres rett som arbeidstakere til å gi systemkritikk og uttale seg kritisk til egen arbeidssituasjon – Uten å oppleve sanksjoner fra arbeidsgiver.

Juryen i Stockmanns hammer mener Bø er en verdig prisvinner og fortjener den pris og den oppmerksomheten Stockmanns hammer kan gi ham. Varslere bør stå som forbilde for alle ansatte – også i politisektoren.»

Politiets Forum har skrevet om saken:https://www.politiforum.no/varsling/pris-til-politivarsler-i-bergen—en-anerkjennelse-av-meg-og-andre-varslere-i-politiet/213290?fbclid=IwAR2Nd6EYUvBhEIhLkNqlz705mq6FL-1uX6cySvBgY-CmfTsPzDCED2GlRco

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment