Siden 2005 har Stiftelsen Byggfag delt ut prisen Stockmanns Hammer for varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet.

Vinneren av Stochmanns Hammer får en forgylt hammer, diplom og 25.000 kroner, og navnet på prisen er hentet fra Ibsens teaterstykke «En folkefiende». I skuespillet oppdager badelegen Dr. Thomas Stockmann forurensning i det lokale badeanlegget, og varsler allmennheten om det. Stockmann blir møtt med represaliser, men i stedet for å flykte fra byen bestemmer han seg for å bli og kjempe for sannheten. Det er i dette stykket Ibsen konkluderer med at «Den sterkeste mann i verden, det er han som står mest alene…

Les mer..