Stockmanns Hammer er en pris opprettet av Stiftelsen Byggfag i 2005 for varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet. Prisen er på kr. 25.000 samt et diplom og en gyllen hammer. Hensikten med prisen er å styrke ytringsfriheten for ansatte i norsk arbeidsliv generelt og i byggebransjen spesielt…