Navn og sete
Prisen ’Stockmanns Hammer’ er vedtatt opprettet av Stiftelsen Byggfag i Oslo
den 5. september 2005….